Zwrotowi podlegają produkty nie noszące znamion użytkowania tzn. posiadają nie uszkodzoną plombę zabezpieczającą. Prosimy wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail wypełniony formularz odstąpienia od umowy, który dostępny jest tutaj.

Produkty orcideo objęte są gwarancją. W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z opisem, prosimy wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail wypełniony formularz reklamacyjny dostępny tutaj 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym regulaminem.